سینی کابل رنگی

,
سینی کابل رنگی یک ابزار پرکاربرد در تاسیسات الکتریکی است که در سیم کشی برق ساختمان به منظور انتقال، محافظت، مرتب نمودن کابل کشی، توزیع برق، کنترل و ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرد.   سینی کابل چیست ؟ سینی کابل با جلوگیری از پخش شدن…