سه راهی سینی کابل

, ,
در سیستم های برق کشی ساختمان، از سینی کابل در برابر پخش شدن و ایجاد مهار و پیوستگی کابل ها استفاده می شود. به این صورت که به هنگام سیم کشی و برقکاری برای جلوگیری از باز کردن سیم کشی و یا منظومه های گذرگاه الکتریکی مدار تمام سیم کشی ها را …

زانو سینی کابل

,
  یکی از اتصالات مهم سینی کابل، زانوی آن می باشد که جهت ایجاد ارتباط و اتصال بین سایز های مختلف سینی کابل در گوشه و کنار مورد استفاده قرار می گیرند. از ویژگی این نوع از اتصالات، قابلیت تنظیم و انعطاف پذیر بودن آن ها می باشد که با استفاده…

حدیده ی لوله

  یکی از مسائل مهم در صنایع و لوله کشی خانگی چگونگی اتصال موقت دو لوله به یک دیگر است در واقع اتصالی که بشود باز شود . یکی از روش های مناسب و نسبتا پر کاربرد ،حدیده کاری است ،حدیده کاری روشی است که درآن ر روی لوله ایجاد براده میشود و…